ћетодичн≥ поради

    ѕроцес самовихованн¤:
1. —амост≥йне плануванн¤ д≥¤льност≥ ≥з засвоЇнн¤ знань, ум≥нь ≥ навичок, способ≥в повед≥нки.
2. –озвТ¤занн¤ проблемних ситуац≥й навчально-виховного процесу.
3. —амоорган≥зац≥¤ д≥¤льност≥: рац≥ональний розпод≥л етап≥в д≥¤льност≥, часу, зусиль в ход≥ д≥¤льност≥.
4. —аморегулюванн¤ д≥¤льност≥ на основ≥ њњ самоанал≥зу та внесенн¤ до нењ необх≥дних поправок ≥ доповнень.
5. —амоконтроль в д≥¤льност≥: анал≥з к≥нцевих насл≥дк≥в д≥¤льност≥, сп≥вставленн¤ њх з визначеною метою, ви¤вленн¤ розходжень та њх причин ≥ проектуванн¤ нових перспектив ≥ завдань.
‘ункц≥њ педагог≥чноњ д≥¤льност≥ класного кер≥вника :
- ќрган≥заторська - плануванн¤ ≥ координац≥¤ вс≥Їњ виховноњ роботи з класом (сп≥льно з учн¤ми орган≥зовуЇ процес нац≥онального вихованн¤; надаЇ допомогу учн≥вськ≥й орган≥зац≥њ класу; встановлюЇ зв'¤зки ≥з загально шк≥льним колективом, батьками, громадськ≥стю, домагаЇтьс¤ Їдност≥ педагог≥чних вимог до учн≥в; веде документац≥ю в клас≥; спри¤Ї розвитку самовр¤дуванн¤ в колектив≥);
-†††јнал≥тико-узагальнююча - на основ≥ вивченн¤ ≥ врахуванн¤ ≥ндив≥дуально-психолог≥чних особливостей кожного учн¤ класний кер≥вник спри¤Ї всеб≥чному його розвитку;
-††† оординац≥йно-≥нформац≥йна, ¤ка передбачаЇ забезпеченн¤ узгодженост≥ в робот≥ чотирьох пров≥дних колектив≥в (учн≥вського, вчительського, батьк≥вського, трудового, де працюють батьки);
-†††ѕсихог≥г≥Їн≥чна, зм≥стом ¤коњ Ї встановленн¤ дов≥рливого контакту з вихованц¤ми, необх≥дн≥сть зн¤тт¤ псих≥чних напружень в учн≥вському колектив≥;
-†††—тимулюючо-гальмуюча, ¤ка забезпечуЇ можлив≥сть в-залежност≥ в≥д спр¤мованост≥ учн≥вськоњ д≥¤льност≥ актив≥зувати чи гальмувати њњ.
      Ќа перший погл¤д, вони не нов≥. јле принципова њх новизна в тому, щоб в≥д≥йти в≥д гасел, лозунговост≥, а п≥д≥йти до реал≥зац≥њ завдань нац≥онального вихованн¤ без ф≥зичних ≥ псих≥чних перенавантажень вихованц≥в, щоб зберегти њх емоц≥йне благополучч¤, оптим≥стичне ставленн¤ до житт¤.
      Ќин≥, спираючись на все ц≥нне, що витримало випробуванн¤ часом, класний кер≥вник визначаЇ зм≥ст та пр≥оритетн≥ напр¤ми своЇњ д≥¤льност≥, базуючись на положенн≥ - учн≥ мають педагог≥чно правильно виховуватись, њх д≥¤льн≥сть - зм≥стовна ≥ особист≥сно значуща

¬иховн≥ завданн¤ класного кер≥вника :

-†† вихованн¤ високоморального п≥дростаючого покол≥нн¤, формуванн¤ у нього украњнського ментал≥тету на основ≥ в≥дродженн¤ нац≥ональних традиц≥й свого народу;
-††† створенн¤ необх≥дних умов дл¤ ф≥зичного розвитку школ¤р≥в, збереженн¤ та зм≥цненн¤ њх здоров'¤;
-††† духовно-моральне вихованн¤, головною особлив≥стю ¤кого Ї ор≥Їнтац≥¤ та загальнолюдськ≥ ц≥нност≥;
-†† †розвиток таланту, розумових ≥ ф≥зичних зд≥бностей, формуванн¤ у них високоњ п≥знавальноњ культури, орган≥зац≥ю зм≥стовного дозв≥лл¤;
-††† п≥дготовка школ¤р≥в до господарсько-трудовоњ д≥¤льност≥;
-††† створенн¤ умов дл¤ в≥льного вибору св≥тогл¤дних позиц≥й;
-†† гуман≥зац≥¤ педагог≥чного процесу, демократизац≥¤ в≥дносин у колектив≥;
-†† визначальними в робот≥ мають бути вол¤, ≥нтереси д≥тей;
-† †≥ндив≥дуал≥зац≥¤ вихованн¤, фундаментом ¤коњ маЇ стати ≥де¤ захисту дитини у навчанн≥, здоров'њ, сфер≥ сп≥лкуванн¤;
-††† орган≥зац≥¤ роботи з батьками.
‘орми позакласноњ ≥ позашк≥льноњ роботи :
1. ”роки ѕам'¤т≥, —корботи, ћатер≥, –≥дного краю, ¬≥тчизни, народознавства, ††громад¤нськост≥, духовност≥;
2. ‘орми †роботи (масов≥, групов≥, ≥ндив≥дуальна)
3. ѕошуков≥ †операц≥њ, мандр≥вки, лекц≥њ, ≥сторичн≥ розпов≥д≥, казки-естафети
4. ѕредметн≥ гуртки, учн≥вськ≥ науков≥ товариства
5. √одини класного кер≥вника
6. √уртки техн≥чноњ творчост≥
7. —портивн≥ †секц≥њ
8. √уртки художньоњ самод≥¤льност≥
9. ‘≥зичн≥ ≥гри
10. “еатри, драматизац≥њ народних твор≥в
11. √одини творчост≥, колективу, знань ≥ переконань, с≥м'њ ≥ вулиц≥
12. Ќауково-практичн≥ †конференц≥њ, диспути, дискус≥њ, бес≥ди, ранки,  “—, кол¤дуванн¤, щедруванн¤, соц≥альн≥ ринги, поетичн≥ св≥чки, ¤рмарки, зустр≥ч≥, аукц≥они, турн≥ри, в≥кторини, жив≥ газети та ≥нше
13. ћолод≥жн≥ †дискус≥йн≥ клуби
14. “ворч≥ об'Їднанн¤
15. ћал≥ академ≥њ народних мистецтв
16. ћал≥ т≥м≥р¤зевки
17.  луби ¬≥тчизнознавства

ѕиш≥ть нам: khmelschool8@ukr.net

робота з класом

«м≥ст роботи класного кер≥вника:

  
Сайт создан в системе uCoz